Teutonia ma nowego Króla!

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ELEKTORÓW
w sprawie wyboru Króla Teutonii

Na podstawie art. 9 ust. 1 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 23 maja 2015 r. Zgromadzenie Elektorów wybiera Anglau hrabiego Tristora z Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego (AF462) na Króla Teutonii.

(—) Roland Heach,
Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów.

* * *

AKT INTRONIZACJI
SUKCESORA TRONU KRÓLESTWA TEUTONII

dany w Srebrnym Rogu, Roku Pańskiego 2016
dnia dwudziestego piątego miesiąca lutego

My, Zgromadzenie Elektorów, w zgodzie z tradycją i wolą Narodu, na mocy praw danych nam Konstytucją Najwspanialszego Królestwa, na chwałę Ojczyzny naszej i Przodków, którzy dom nasz przez wieki dumnie ku wielkości prowadzili, by dać wyraz woli owej, w obliczu przysięgi złożonej przed Zgromadzeniem, w obliczu wszelkich wartości teutońskich i uniwersalnych wartości moralnych, do godności Króla wynosimy

Anglaua hrabiego Tristorę

który z wszech miar mądrością się kierując, na tron królewski wstępując, przyjąć raczył, i do wiadomości powszechnej się to podaje, miano monarsze

Andrzej Fryderyk

na chwałę swoją i całego Królestwa.

Przydatne informacje i odnośniki

Informacje

  • 07-08-2022
  • 6950 dzień istnienia Teutonii
  • Profil Teutonii w DSG: P00002